Linux’ta PHP ile Özgür Yazılım Geliştirme

Başlangıç: 23 Haziran 2012
Bitiş: 8 Temmuz 2012

15 günlük eğitim sırasında PHP Programlama Dili ve CakePHP Web Çatısı üzerine teorik bir eğitimin ardından, Linux’ta bu teknolojiler kullanılarak eğitime katılan her katılımcının yazılımın belirlenen bir parçasının kodunu yazacağı, GPL ile lisanslanan bir dernek üye takip yazılımı oluşturacaktır.

Çalışma kapsamında hedeflenen, özgür yazılım geliştirme araç ve süreçlerini, bir gerçek hayat özgür yazılım projesi geliştirerek, eğitime katılan herkesin bizzat uygulama yaparak öğrenmesi, üretilen yazılımın da özgür yazılım felsefesine uygun biçimde topluma ait olması hedeflenmektedir.

Katılımcılardan Beklenenler:
Bu çalışmaya katılacak olanların HTML, CSS, JavaScript gibi önyüz web teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmaları; daha önce herhangi bir programlama dili ile yazılım geliştirmiş olmaları gerekmektedir.

Eğitim sırasındaki tüm uygulamalı çalışmalar Linux sistemler üzerinde yapılacaktır. Kendi dizüstü bilgisayarlarını kullanacak katılımcıların bilgisayarlarında Linux çalışma ortamı hazırlamaları gerekmektedir.

Konular:

 • Web ve HTTP

 • PHP’ye Giriş
 • Dil Yapısı
 • Değişkenler, Değisken Türleri ve Sabitler
 • Süper-Global Değiskenler
 • Aritmetik İşlemler
 • Mantıksal İfadeler/İşlemler
 • Koşulllar
 • Döngüler
 • Fonksiyonlar
 • Nesneler ve Sınıflar

 • Sihirli Yöntemler (Magic Methods)
 • İstisnalar (Exceptions)
 • İsim Uzayları
 • PHP ile Web Programlama
 • Çerezler ve Oturumlar
 • Dosya Yükleme
 • PHP ve Veritabanları
 • NoSQL (MongoDB, Redis, Memcached)
 • Güvenlik
 • Eklentiler
 • Çatılar
 • PHP 5.4 ile Gelen Yenilikler
 • Web Sunucuları
 • Web Programlamada Güncel Akımlar/Yaklaşımlar
 • Model, Görünüm, Denetleyici (Model, View, Controller (MVC)) tasarım deseni
 • CakePHP’nin Yapısı ve Kuralları
 • Dernek Üye Yazılımı İş Kuralları
 • Uygulama Geliştirme ve Değerlendirme

Eğitim Öncesi Okuma Listesi:

PHP teknolojileri ve kullanacağımız temel uygulama geliştirme çatısı CakePHP için aşağıdaki belgelerden ön okuma yapılabilir.