PHP ile Yazılım Geliştirme

Başlangıç: 11 Ağustos 2014
Bitiş: 23 Ağustos 2014

 

Eğitime katılacakların sahip olması gereken özellikler:

 • Okuduğunu anlayabilecek düzeyde İngilizce bilgisi
 • Herhangi bir programlama dilinde yazılım geliştirebilmek
 • Sanal makine kurabilme / kullanabilme
 • Temel düzeyde Linux komutlarına aşinalık

 

KONULAR

 • Web geliştiricileri için temel ağ bilgisi
 • Ağ performansının web uygulamalarına etkisi
  • Çevrimiçi (dial-up) bağlantı
  • DSL Bağlantı
  • İnternet-İntranet
  • HTTP, Ajax, Comet
  • Yük Dengeleyiciler
 • HTTP
  • HTTP hata kodları
  • “Durumsuz” (stateless) olması
  • GET/POST metotları
  • Çerezler (Cookie)
  • Oturumlar
 • HTML
  • Dil yapısı
  • Grafik / HTML gösterim farklılığı
  • İstemciler arasında yorum farkları
 • Test ve hata ayıklama araçları
 • Önbellek
  • İstemci önbelleği
  • Proxy sunucular, Reverse Proxy Sunucular
  • Önbellek Yönetim Teknikleri
  • İçerik Sıkıştırma (JavaScript, CSS, HTML, Resim)
 • Web istemci programlaması
  • İstemci eklentileri ile yorumlama (Java applet, Adobe Flash)
  • Javascript
  • CSS
  • HTML 5
 • Web sunucu programlaması
  • Genel Teknikler ( CGI, ISAPI, NSAPI )
  • Genel Teknoloji Yaklaşımları ( PHP vs Python vs Ruby vs Java vs .Net )
  • Veri Tabanı İşlemleri ( SQL, NoSQL )
  • Web Servisleri
 • Web güvenliği
  • Kullanıcı doğrulama mekanizmaları
  • SSL
  • Uygulamaların tipik güvenlik sorunları
 • Web uygulamalarında sürüm takip sistemi kullanımı (Git)
 • PHP nedir?
  • Sözdizimi
  • Değişkenler
  • Değişken Türleri
  • Sabitler
  • Diziler
  • Süper-Global / Ön Tanımlı Değişkenler
  • Aritmetik İşlemler
  • Mantıksal İfadeler ve İşlemler
  • Denetim Yapıları
  • Sınama
  • Koşullar
  • Döngüler ve Yinelemeler
  • İşlevler
  • Parametreler
  • Dönüş Değerleri
  • Değişken İşlevler
  • Anonim İşlevler
 • Web Programlama
  • Form İşleme
  • Çerezler ve Oturumlar
  • Dosya Yükleme
  • Veritabanları
  • Güvenlik