Python/Django ile Web Programlama

Başlangıç: 11 Ağustos 2014
Bitiş: 23 Ağustos 2014

 

Eğitime katılacakların sahip olması gereken özellikler:

 • Okuduğunu anlayabilecek düzeyde İngilizce bilgisi
 • Herhangi bir nesneye yönelik programlama dilinde yazılım geliştirebilmek
 • Linux masaüstüne aşina olmak (yazılım geliştirme Linux üzerinde yapılacaktır)

 

KONULAR

 • Web geliştiricileri için temel ağ bilgisi
 • Ağ performansının web uygulamalarına etkisi
  • Çevrimiçi (dial-up) bağlantı
  • DSL Bağlantı
  • İnternet-İntranet
  • HTTP, Ajax, Comet
  • Yük Dengeleyiciler
 • HTTP
  • HTTP hata kodları
  • “Durumsuz” (stateless) olması
  • GET/POST metotları
  • Çerezler (Cookie)
  • Oturumlar
 • HTML
  • Dil yapısı
  • Grafik / HTML gösterim farklılığı
  • İstemciler arasında yorum farkları
 • Test ve hata ayıklama araçları
 • Önbellek
  • İstemci önbelleği
  • Proxy sunucular, Reverse Proxy Sunucular
  • Önbellek Yönetim Teknikleri
  • İçerik Sıkıştırma (JavaScript, CSS, HTML, Resim)
 • Web istemci programlaması
  • İstemci eklentileri ile yorumlama (Java applet, Adobe Flash)
  • Javascript
  • CSS
  • HTML 5
 • Web sunucu programlaması
  • Genel Teknikler ( CGI, ISAPI, NSAPI )
  • Genel Teknoloji Yaklaşımları ( PHP vs Python vs Ruby vs Java vs .Net )
  • Veri Tabanı İşlemleri ( SQL, NoSQL )
  • Web Servisleri
 • Web güvenliği
  • Kullanıcı doğrulama mekanizmaları
  • SSL
  • Uygulamaların tipik güvenlik sorunları
 • Web uygulamalarında sürüm takip sistemi kullanımı (Git)

 

 • Python’a giriş
  • Python’ı nasıl bir dildir
  • Yorumlanan ve derlenen diller
  • Kurulum ve environment hakkında bilgiler
  • Python’da kod yazmaya giriş
  • Python’ın sözdizimsel özellikleri
 • Python Internals
  • Temel program akışı yönetimi komutları
  • Veri tiplerine kısaca bakış
  • Duck typing ne demektir
  • Fonksiyonlar (callable) objeler hakkında bilgiler
  • Generators ve iterable objeler
  • Decorators
 • Object Oriented Programming
  • Object oriented yönelimi hakkında bilgiler
  • Sınıf kavramı ne demektir
  • Inheritance: birbirinden türeyen sınıflar
  • Composition: sınıfların birbiri arasındaki etkileşimi
  • Mixins: birden fazla sınıftan türeyen sınıflar
  • Design pattern’lar nedir ve bize ne kazandırır
 • Functional Programming
  • Fonksiyonel programlama nedir
  • Python fonksiyonel bir dil midir
  • Temel fonksiyonel programlama konseptleri
  • Her şeyin başı map ve reduce
   • Meta Python
  • Bir şeylere isim koymak (naming conventions)
  • Bir işin pitonik yolu
  • Python’ın tasarım prensipleri
 • Django’ya giriş
  • Django nedir
  • MVC kavramı ne anlama geliyor
  • Kurulum ve environment yönetimi
  • Bir proje nasıl oluşturulur
 • Models
  • Basit bir model tanımı
  • Modeller arasındaki ilişkiler
  • ForeignKey
  • ManyToManyField
  • ForeignKey neyimize yetmiyor?
  • Symmetrical seçeneği
  • Model Inheritance
  • Manager kavramı
  • Migrations
  • QuerySets
  • Filtering
  • Karmaşık sorgular
  • Aggregation ve Annotate
  • Optimizasyon
  • Prefect related
  • Select related
  • Values
 • Views
  • View nasıl tanımlanır
  • Templates
  • Nasıl oluşturulur ve kullanılır
  • Template inheritance
  • Template tags & filters
  • Url yönetimi
  • Request ve Response objeleri
  • Session’lar
  • Cookie’ler
  • İstemci bilgilerine ulaşmak
  • POST ve GET metodu
  • Formlar
  • Form tanımlamak
  • Validation sınıfları
  • ModelForm’lar
  • Formset ve ModelFormset kavramı
  • Class based view’lar
  • Middleware kavramı
   • Admin Uygulaması
  • Admin uygulamasını aktif etmek
  • Admin için model yönetimi
  • Özelleştirilmiş bir admin paneli
 • i18n ve l10n
  • Internalization
  • Dil dosyaları oluşturmak ve derlemek
  • Dil dosyalarını dağıtmak
  • Localization