Django ve Javascript ile Web Programlamaya Giriş

Başlangıç: 7 Ağustos 2015
Bitiş: 23 Ağustos 2015

Eğitime katılacakların sahip olması gereken özellikler:

 • Okuduğunu anlayabilecek düzeyde İngilizce bilgisi
 • Herhangi bir nesneye yönelik programlama dilinde yazılım geliştirebilmek
 • Linux masaüstüne aşina olmak (yazılım geliştirme Linux üzerinde yapılacaktır)

 

KONULAR

HTML’e Giriş

 • HTML Nedir?
 • Paragraflar
 • Metin Formatları
 • Başlık Tipleri
 • Linkler
 • Görseller
 • Listeler
 • Formlar
 • Tablolar
 • Özel Karakterler
 • HEAD Nedir?
 • Belli Başlı Etiketler ve Ne İşe Yaradıkları

 
CSS’e Giriş

 • CSS Nedir?
 • Söz Dizimi
 • Kullanım Şekilleri
 • Seçiciler
 • Renkler
 • Arkaplanlar
 • Metinler
 • Yazı Tipleri
 • Linkler
 • Listeler
 • Tablolar
 • Sınır/Kenar
 • Dış Kenar Boşluğu
 • İç Kenar Boşluğu
 • Kutu Modeli
 • Gruplama/Yerleştirme
 • Boyut
 • Görünürlük
 • Konumlandırma
 • Kaydırma
 • Sözde Sınıflar
 • Sözde Öğeler
 • Saydam Görsel
 • Sprite Tekniği
 • Medya Tipleri
 • Öznitelik Seçicileri

 
JavaScript’e Giriş

 • JavaScript Nedir?
 • Test Ortamını Tanımak
 • Yazım Standardı ve Kültürü
 • Değişkenler
 • Koşullar
 • Diziler
 • Prototip
 • Fonksiyonlar
 • DOM Nedir?

 
İleri JavaScript

 • JavaScript’te kapsam (scope) kavramı
 • this kelimesinin farklı anlamları,
 • Closurelar hakkında ayrıntılı bilgi
 • EcmaScript 2015 ile gelen yenilikler,
 • JavaScript ile nesne yönelimli prototip tabanlı programlama
 • JavaScript ile fonksiyonel yönelimli programlama
 • Array extras(map/filter/reduce/bind vs.) metodlarının kullanımı
 • Sunucu tabanlı JavaScript kullanımı
 • JavaScript uygulamalarında hata ayıklama (debugging) için ipuçları

 
Python’a Giriş

 • Python’a giriş
  • Python’ı nasıl bir dildir
  • Yorumlanan ve derlenen diller
  • Kurulum ve environment hakkında bilgiler
  • Python’da kod yazmaya giriş
  • Python’ın sözdizimsel özellikleri
 • Python Internals
  • Temel program akışı yönetimi komutları
  • Veri tiplerine kısaca bakış
  • Duck typing ne demektir
  • Fonksiyonlar (callable) objeler hakkında bilgiler
  • Generators ve iterable objeler
  • Decorators
 • Object Oriented Programming
  • Object oriented yönelimi hakkında bilgiler
  • Sınıf kavramı ne demektir
  • Inheritance: birbirinden türeyen sınıflar
  • Composition: sınıfların birbiri arasındaki etkileşimi
  • Mixins: birden fazla sınıftan türeyen sınıflar
  • Design pattern’lar nedir ve bize ne kazandırır
 • Functional Programming
  • Fonksiyonel programlama nedir
  • Python fonksiyonel bir dil midir
  • Temel fonksiyonel programlama konseptleri
  • Her şeyin başı map ve reduce
   • Meta Python
  • Bir şeylere isim koymak (naming conventions)
  • Bir işin pitonik yolu
  • Python’ın tasarım prensipleri
 •  
  Django’ya Giriş

 • Django’ya giriş
  • Django nedir
  • MVC kavramı ne anlama geliyor
  • Kurulum ve environment yönetimi
  • Bir proje nasıl oluşturulur
 • Models
  • Basit bir model tanımı
  • Modeller arasındaki ilişkiler
  • ForeignKey
  • ManyToManyField
  • ForeignKey neyimize yetmiyor?
  • Symmetrical seçeneği
  • Model Inheritance
  • Manager kavramı
  • Migrations
  • QuerySets
  • Filtering
  • Karmaşık sorgular
  • Aggregation ve Annotate
  • Optimizasyon
  • Prefect related
  • Select related
  • Values
 • Views
  • View nasıl tanımlanır
  • Templates
  • Nasıl oluşturulur ve kullanılır
  • Template inheritance
  • Template tags & filters
  • Url yönetimi
  • Request ve Response objeleri
  • Session’lar
  • Cookie’ler
  • İstemci bilgilerine ulaşmak
  • POST ve GET metodu
  • Formlar
  • Form tanımlamak
  • Validation sınıfları
  • ModelForm’lar
  • Formset ve ModelFormset kavramı
  • Class based view’lar
  • Middleware kavramı
   • Admin Uygulaması
  • Admin uygulamasını aktif etmek
  • Admin için model yönetimi
  • Özelleştirilmiş bir admin paneli
 • i18n ve l10n
  • Internalization
  • Dil dosyaları oluşturmak ve derlemek
  • Dil dosyalarını dağıtmak
  • Localization