Ruby on Rails ile Web Programlama

Sınıf Sponsoru:

 

Ruby On Rails ya da Rails, Ruby diliyle yazılmış, açık kaynak kodlu bir web uygulama geliştirme çatısıdır. Web uygulamaları için ihtiyaç duyulabilecek bütün bileşenleri barındıran Rails; model-view-controller, don’t repeat yourself, convention over configuration yaklaşımlarını temel alır.

Kursun amacı katılımcıları Ruby ve Ruby on Rails ekosistemi ile tanıştırarak bu araçlarla web uygulaması geliştirme süreçlerini ögrenmelerini hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, proje yönetimi, sürüm kontrol sistemleri, versiyonlama, MVC, ORM, RESTful vb. temel kavramlar ve uygulamaların web sunucusuna yayınlanması gibi aşamalarda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

 

Eğitime Katılmadan Önce Yapılması Gerekenler:

 • 30–40 dk sürecek http://tryruby.org serisini bitirmek.
 • 15–20 dk sürecek http://try.github.io serisini bitirmek.
 • Geliştirme ortamlarının hazırlanması. Bu işlem için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
  • Ubuntu 16.04.2 LTS Linux dağıtımını http://www.ubuntu.com/download/desktop adresinden bilgisayarınıza kurmak.
  • Eger OS X kullanıyorsanız, Ubuntu Linux kurmanıza gerek yoktur.
  • Eğer Ubuntu kuracaksanız, performans problemleri yaşamamak için işletim sistemini, sanal makine yerine, bilgisayarınızın herhangi bir bölümüne kurmanız önerilir.
  • Ubuntu veya OS X için https://github.com/lab2023/builder adresinde bulunan bash kurulum scripti’ni kullanınız.

 

Eğitime katılacakların sahip olması gereken özellikler:

 • Temel ruby bilgisine sahip olmak
 • Web teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak (HTTP, HTML, CSS, JS, SSL, GET/POST, Cookie, vs)
 • OOP: Object-oriented programming – Nesne yönelimli programlama bilgisine sahip olmak
 • Başka bir dilde MVC, ORM tasarım şablonlarını kullanan frameworkler kullanmış olmak
 • Herhangi bir VCS kullanmış olmak ve tercihen Git biliyor olmak
 • Bir GitHub hesabına sahip olmak
 • Temel bash kabuğu bilgisine sahip olmak ve en azından chmod, tail, nano veya vim gibi temel konsol araçları basit düzeyde kullanabiliyor olmak.
 • KonularBAŞLANGIÇÇevik programlama araçları
   • Git, GitHub
   • GitFlow
    • http://danielkummer.github.io/git-flow-cheatsheet/index.tr_TR.html
    • http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
    • Semver – https://github.com/lab2023/semver/blob/master/semver_tr.md
    • Huboard Kanban – https://github.com/lab2023/playbook/blob/master/development/cevik_proje_yonetimi.md#huboard

  Temel ruby bilgileri

    • Ruby tanıtımı ve genel özellikleri
    • Irb konsol ile ruby kullanımı
    • RubyGems – Ruby Paket Yöneticisi
    • Bundler
    • Alternatif konsol: Pry
    • Ruby & Rails kaynaklarının paylaşılması
    • Geliştirme ortamlarınında problem yaşayan öğrencilerin kurulumlarının tamamlanması

  Rails İle Isınma Turları

    • Rails İçin Gereken Temel Bilgiler
     • MVC
     • REST ve RESTful
     • DAO ve ORM
     • Rack Middleware (Basit bir web uygulaması hazırlanacaktır)

  Rails’e Hızlı Başlangıç

     • Rails Guides tanıtımı ve kullanımı
     • Rails nedir?
     • Rails’i kurmak
     • Yeni bir rails projesi oluşturmak

   

     • Bir blog uygulaması oluşturmak
     • İlk rails uygulamanıza “Merhaba!” demek
     • Uygulamayı geliştirmek ve detaylandırmak
     • Uygulamaya ikinci bir model oluşturmak
     • Kodunuzu iyileştirmek ve sadeleştirmek (Code refactoring)
     • Yorum eklemek ve yorumları silmek
     • Blog uygulaması için güvenlik ayarları
     • Scaffolding

  Temel Rails Bileşenleri
  ————————–
  Models (Model Katmanı)
  – Active Record temelleri
  – Rails Database Migrations
  – Active Record Validations
  – Active Record Callbacks
  – Active Record Assocations
  – Active Record Query Interface

  Views (View Katmanı)
  – Action View genel bakış
  – Layouts & Rendering in Rails
  – Action View Form Helpers
  – Controllers (Controller Katmanı)
  – Action Controller genel bakış
  – Routing ve router kullanımı

  Derinlemesine Rails
  – Active Support temel bileşenleri
  – Uluslararasılaşma (I18n) API
  – Action Mailer temelleri
  – Güvenlik (Security) (Hızlı bakış)
  – Hata ayıklama (Debuging) (Hızlı bakış)
  – Konfigurasyon (Configuring)
  – Komut satırı araçları ve rake görevleri (CLI Tools & Rake Tasks)
  – Önbellekleme (Caching) (Hızlı bakış)
  – Varlık yönetimi (Asset Pipeline)
  – Rails’de JavaScript ile çalışmak (JavaScript in Rails)
  – Rails için rack (Hızlı bakış)

  Araçlar ve Alet Çantası
  —————————
  Kullandığımız bazı GEM’lerin tanıtımı
  – Haml ve haml-rails
  – Compass ve compass-rails
  – Sass ve sass-rails
  – Devise
  – Simple Form
  – Twitter Bootstrap ve Bootstrap-sass
  – Responder
  – Whenever
  – Capistrano
  – Daha fazlası için bkz: https://github.com/lab2023/playbook/blob/master/development/ruby.md#ruby-gems

  Kebab Project ekosisteminin ve GEM’lerinin tantımlası
  – Cybele
  – Katip
  – Hierapolis ve hierapolis-rails
  – Blankable
  – Kangal
  – Kebab Remote API & Client

  Uygulamanızın Yayınlanması (Deployment)
  ————————————————–
  Bu bölümde Rails uygulamanızın Heroku’ya ve standart bir VPS’e gönderilmesi anlatılacaktır. Deploy öncesi uygulamanız local ortamda Production’a çekilecek ve test edilecektir.

  Heroku
  – Heroku Toolbelt / Heroku GEM kurulumu
  – Heroku hesabı açılması
  – Heroku yönetim konsolunun tanıtılması
  – Heroku’ya deploy

  VPS
  – Standart bir VPS’e deploy için https://github.com/lab2023/playbook/blob/master/development/server.md kaynağından bahsedilecektir.

  Topluluk (Community)
  ————————–
  – Açık Kaynak felsefesi
  – Rails’in gelişimi ve topluluğun katkısı
  – Rails’e nasıl katkı sağlarsınız?
  – Ruby Türkiye ekosisteminin tanıtılması
  – Birlikte neler geliştirebilirsiniz ve açık kaynaklı projelere nasıl katkı sağlarsınız?

  Soru & Cevap

  Bu bölümde katılımcıların kurs hakkındaki genel soruları cevaplandırılacaktır.