Lütfen, "Sık Sorulan Sorular" sayfasını dikkatli bir biçimde okuyun.


27 Ocak - 3 Şubat
2018
Karabük Üniversitesi

       

Ana Sayfa

Kurs Listesi

Güncellemeler için takip edin.

R ile Temel İstatistik

 
Bu kursta R programı ile temel istatistiksel analiz yöntemlerinin nasıl yapılacağı gösterilecektir.
 
Kurs Sorumlusu/Sorumluları: M. Sinan İyisoy, Ayşe Arslan Çavuşoğlu
Eğitmen/Eğitmenler: M. Sinan İyisoy, Ayşe Arslan Çavuşoğlu
 
Katılımcılar için ön-şartlar ve kursa getirilmesi gereken donanım/yazılım:

Katılımcıların kişisel bilgisayarlarına R ve RStudio programlarını kurmuş olmaları ve bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Programları aşağıdaki adreslerden temin edebilir ve aşağıdaki sırayla kurabilirler. Ayrıca katılımcıların kendi çalışma alanlarıyla ilgili analiz etmek istedikleri herhangi bir formattaki (tercihen .csv) verileri yanlarında getirmeleri de anlatılanları daha iyi konumlandırmaları açısından faydalı olacak ve kendi verilerine uygulama imkanı sağlamış olacaktır.

R: https://www.r-project.org/
RStudio: https://www.rstudio.com/

Kurs İçeriği:

* R Programına Giriş, Temel Veri Yapıları ve İşlemler
– Veri türleri, vektör, matris, liste, faktör, dataframe, filtreleme, veri yükleme (import), paketler
* Temel Grafikler
– Histogram, box plot, scatter plot, bar plot
* İki Grup Karşılaştırmaları
– Bu amaçla kullanılan parametrik ve nonparametrik testler: T testi, Mann Whitney U ve Wilcoxon, Chi Square testleri
* İkiden Çok Grubun Karşılaştırılması
– ANOVA, Kruskal Wallis, Freedman testleri
* ANOVA Çeşitleri
– 2way, Mixed ve Repeated Measures ANOVA
* Korelasyon ve Regresyon
– Pearson ve Spearman Korelasyon Katsayıları, Doğrusal Regresyon