Lütfen, "Sık Sorulan Sorular" sayfasını dikkatli bir biçimde okuyun.


27 Ocak - 3 Şubat
2018
Karabük Üniversitesi

       

Ana Sayfa

Kurs Listesi

Güncellemeler için takip edin.

R ile Veri Analizi

 
Bu eğitimin amacı, veri analizi çalışmalarında bilgisayar yazılımlarını kullanan kişileri bu alandaki en yaygın dillerden olan R ile tanıştırmaktır.
 
Kurs Sorumlusu/Sorumluları: Mustafa Gökçe Baydoğan, Berk Orbay
Eğitmen/Eğitmenler: Mustafa Gökçe Baydoğan, Berk Orbay
 
Katılımcılar için ön-şartlar:
Eğitime katılmak için tek önkoşul, kişisel bilgisayarını verimli kullanabilecek seviyede bilgisayar okur-yazarlığıdır. Eğitimden daha yüksek verim almak açısından daha önce programlama yapmış ve araştırma gerçekleştirmiş olmak çok faydalı olacaktır.
 
Katılımcıların kursa getirmesi gereken donanım/yazılım:
R, ve R dilinde yazımı kolaylaştıracak bir metin editörü.
 
Kurs İçeriği:

* R’a giriş, veri yapıları
– Vector, matrix, data.frame ve list veri yapıları.
– Vektörel işlemler, temel fonksiyonlar, paket yükleme.
* Uygulama
– Proje seçimi ve verisinin bulunması
– Vektörel işlemler ile veri manipülasyonu
– İstatistiki hesaplamalar

* R ile veri analizi
– dplyr paketi ile veri manipülasyonu ve temel alıştırmalar
* Uygulama
– Mantıksal operatörler ve döngülerle hesaplama yapılması
– Proje verisinin dplyr ile incelenmesi

* R ile veri görselleştirme ve basit veri madenciliği algoritmalarının kullanımı
– ggplot2 paketi ile temel alıştırmalar
– Basit veri madenciliği algoritmalarının (ör. regresyon, k-means) R’da karşılıkları

* Uygulama
– Seçilen projede basit veri madenciligi algoritmalari uygulaması
– Seçilen projede basit veri gorsellestirme teknikleri uygulaması

* R ile raporlama
– rmarkdown paketi ile temel alıştırmalar

* Uygulama
– Seçilen projede basit veri madenciligi algoritmalari uygulaması
– Seçilen projede basit veri gorsellestirme teknikleri uygulaması
– Proje sunumu