Java Spring Boot ile Web Programlama

Ana Sayfa » Kurslar » Java Spring Boot ile Web Programlama

Spring uygulama çatısı ve özellikle Spring Boot’u öğretmek amacıyla biri basit diğeri biraz daha karmaşık iki tane uygulama geliştirilecektir. Katılımcıların Spring uygulama çatısını “yaparak-öğrenme” yöntemiyle öğrenmesini hedefleyen bir eğitimdir.

 

Eğitime katılacakların sahip olması gereken özellikler:

 • Java Programlamaya Giriş konularına hakim olmak
 • Okuduğunu anlayabilecek düzeyde İngilizce bilgisi
 • Temel düzeyde Maven kullanabilme
 • OOP kavramlarına hakim olmak
 • Temel düzeyde GNU/Linux komutlarına aşinalık
 • Web teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak (HTTP, HTML, CSS, Javascript, SSL, GET/POST, Cookie, vs.)

 

Başvuruların Değerlendirilmesi:

Değerlendirme süreci sırasında sizden Java ile bir yazılım geliştirerek özgür bir yazılım olarak açık bir biçimde yayınlamanız istenecektir. Yazılım geliştirmeyenlerin bu kursa başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Konular

 • Java dünyasına ilişkin genel kavramlar
 • Spring ve JavaEE benzerlikleri, farkları
 • Spring uygulama çatısıyla web uygulama geliştirme temelleri ve Spring MVC
 • Spring Security
 • JPA ve Spring entegrasyonu, Spring Data uygulama çatısı
 • Thymeleaf ön yüz şablonu (HTML template)
 • Örnek uygulama: Ödeme entegrasyonu bulunmayan basit bir e-ticaret uygulaması geliştirilmesi