Bilişim Hukuku

Ana Sayfa » Kurslar » Bilişim Hukuku

Eğitimin Kısa Özeti
Bilişim suçları, fikri mülkiyet, dijital deliller, koruma tedbirleri, internete erişim ve erişimin engellenmesi, zararlı içerik, kişisel veriler, unutulma hakkı, kripto kullanımı.
 
Eğitmenler: Oya Günendi, R. Engür Pişirici, Alanur Ayhan
 
Katılımcılar için ön-şartlar

 • Hukukun, hayatın ta kendisi olduğu bilincine sahip olmak.

 
Katılımcıların eğitime bilgisayar dışında getirmesi gereken donanım/yazılım

 • Derslerde not olmak istenirse; defter, kalem ya da bilgisayar
 • Gerekli mevzuat:
  • TCK m. 243-246
  • TCK m. 105-106, 125, 132-136, 142/2-e, 157-158/1-f, 226, 327, 267
  • TCK m. 42, 43, 44
  • CMK m. 134, 135
  • 5651 Sayılı Kanun
  • 26680, 26716 ve 30035 sayılı yönetmelikler
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 
Eğitim İçeriği

 • Tanışma
 • Giriş Konuşması / Eğitimin Özeti
 • Hukuka Giriş
 • Bilişim Hukukunun Temel Kavramları
 • Bilişim Kavramına Giriş
 • Bilişim Suçları ile Bilişim Sistemi Aracılığıyla İşlenen Suçlar Ayrımı
 • Bilişim Suçları
 • TCK m. 243, 244, 245, 245/A
 • Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenen Suçlar
 • Bilişim Sistemlerinde
  • Fikri ve Sınai Haklar
  • Bilgisayar Programları ve Kodların Hukuki Koruması
  • Fikri ve Sınai Haklardan Kaynaklanan Suçlar
 • Dijital Deliller ve Koruma Tedbirleri
 • Alan Adı sistemi ve Uyuşmazlıkları
 • 5651 Sayılı Kanun Kapsamında
 • İnternette Kanun Dışı İçerik Yayımlanması
 • İnternet Erişimi ve Erişimin Engellenmesi
 • Elektronik Haberleşme Kanunu Kapsamında Kripto (Encoding) Kullanımı)
 • Kişisel Verilerin Korunması
  • Kişisel Veri
  • Kişisel Zaman
  • Unutulma Hakkı
 • Genel Özet
 • Sorular/Tartışma
 • Kapanış Konuşması