Kotlin ile Programlama

Ana Sayfa » Kurslar » Kotlin ile Programlama

Eğitimin Kısa Özeti
Kotlin programlama dili ile yazılım geliştirme.

Eğitmen: Mehmet Ali Sıcak

Katılımcılar için ön-şartlar

 • Temel düzeyde algoritma mantığına hakim olmak.

 

Katılımcıların eğitime bilgisayar dışında getirmesi gereken donanım/yazılım

 • Ubuntu GNU/Linux işletim sistemi
 • Intellij IDEA Community Edition

 

Eğitim İçeriği

 • Ön Hazırlık
  • Kotlin Tarihçesi
  • Statik ve Dinamik Programlama Dilleri
  • Niçin Kotlin?
  • Kotlin ile Neler Yapılabilir?
  • Kotlin 1.3 ile Gelen Yenilikler
  • Android KTX’e Kısa Bir Bakış
  • Kotlin için Yazılım Geliştirme Ortamları
  • IntellijIDEA Kurulumu
 • Temel Bilgiler
  • Değişkenler
  • Sabitler
  • Veri Tipleri
  • Açıklama Satırları
  • main, print ve println metotları
  • Package, Import, Range ve Null-Safety kavramları
  • Konsoldan veri almak
  • Operatörler
 • Kontrol İfadeleri ve Döngüler
  • If/Else
  • When
  • For
  • While
  • Do While
  • Break ve Continue
  • Döngüleri İsimlendirmek
 • Dizi ve Koleksiyonlar
  • String Verilerle Çalışmak
  • Diziler (Array, ArrayList ve arrayOf)
  • Koleksiyonlar (List, Map, Set)
 • Metotlar
  • Metot Tanımlamak
  • Overloading
  • Çok Biçimlilik
  • Global ve Yerel Değişkenler
  • Rekürsif ve Top-Level Metotlar
 • Nesne Tabanlı Programlama
  • Temel Kavramlar (Class, Object, this, Propertied, Interface, Inheritance, Abstract)
  • Class Oluşturmak
  • Kalıtım
  • Soyutlama
  • Interface
  • Override Kuralları
  • Data Class
  • Visibility, Getter ve Setter
  • Jenerikler
 • Giriş/Çıkış İşlemler
  • Hata ayıklama (Try-Catch, Throw, Elvis)
  • Dosya İşlemleri (Dosya oluşturma, Veri yazma, Veri okuma)
  • forEachLine
 • Thread Kavramı
  • Process
  • Thread Modelleri
  • Thread Türleri
  • Main Thread Kavramı
  • Thread Oluşturmak
  • Runnable
  • Multithread