Özgür Yazılımlarla Haritalama ve Konumsal Uygulama Geliştirme

Ana Sayfa » Kurslar » Özgür Yazılımlarla Haritalama ve Konumsal Uygulama Geliştirme

Eğitimin Kısa Özeti
Özgür yazılımlar kullanarak, veritabanından son kullanıcıya harita altyapısı oluşturma ve konumsal uygulama geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Bu konuda eğitimde PostgreSQL, PostGIS, Geoserver, LeafletJs gibi araçlar kullanılacaktır.

 

Eğitmenler: İbrahim Sarıçiçek, Balkan Uraz

 

Katılımcılar için ön-şartlar

 • GNU/Linux 0.5 konularını bilmek
 • Veritabanı yönetim sistemleri temel kavramları
 • Coğrafi bilgi sistemleri temel kavramları
 • Temel düzeyde Javascript ve HTML

Katılımcıların eğitime bilgisayar dışında getirmesi gereken donanım/yazılım

 • VirtualBox ile sanallaştırma: VirtualBox tarafından kullanılabilir, eğitim verilecek tüm uygulamaların yüklü olduğu bir GNU/Linux imajı biz temin edeceğiz.

Eğitim İçeriği

PostGIS

 • PostgreSQL, Postgis ve Quantum Gis Yükleme,
 • Gis Kavramları ve Kullanım Alanları,
 • Projeksiyon, postgis projeksiyon tabloları, EPSG kodları,
 • Postgis masaüstü, webde kullanımı ve web haritalama araçları,
 • Postgis 2.0 ve öncesi default tablolar
 • geometry_columns, spatial_ref_sys
 • Postgis’den diğer formatlara ve diğer formatlardan Postgis’e veri aktarımı
 • Quantum Gis,
 • psql2shp, ogr2ogr
 • backup-restore
 • Indexler ve Kısıtlamalar (costraints)
 • gist index oluşturma ve kullanımı
 • geometri, boyut, projeksiyon kısıtlamaları
 • Mekansal(spatial) Tablo Yönetim Fonksiyonları
 • PostGIS Geometri Üretim Fonksiyonları
 • geomfromtext, makebox, makeline, makepolygon, vs…

PostGIS Geometri Erişim Fonksiyonları

 • x, y, centroid, pointn, geometrytype, isvalid, vs…
 • Geometri Değiştirme Fonksiyonları
 • force2d, translate, transform, vs…
 • Geometri Çıktı Fonksiyonları; astext, askml, vs…
 • Operatörler &&,@,<->, vs…
 • PostGIS Geometrik İlişkiler ve Ölçümler
 • area, length, intersects, touches, within, vs…
 • Geometri İşleme Fonksiyonları
 • buffer, union, simplfy, vs…
 • Linear Referencing
 • linelocatepoint, lineinterpolatepoint, vs…
 • workshop + sınav

Geoserver

 • Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) kavramları, (TMS) Tile Map Service
 • Tile mantığı,
 • Google Maps ile uyumluluk ve Google projeksiyon,
 • Geoserver kurulumu.
 • Temel arayüz tanıtımı
 • Layer tanımı ve çıktı tipleri (geojson, kml, png vs)
 • Postgis vektör data ile workspace, store, katman oluşturma, görüntüleme

Kartoğrafik Renklendirme

 • Oluşturulan wms katman gösterim
 • Oluşturulan wfs katman gösterim
 • Wfs filtrelemeler (sözel, coğrafi) Cql örneği
 • Bir sql yazıp katman olarak çağırma
 • Point, poligon, line görselleştirme
 • Etiket görselleştirme
 • Özniteliğe göre görselleştirme
 • Raster ekleme
 • Tile cacheleme

LeafletJs

 • Map.on eventleri,
 • Layer tipleri, google, yandex, wms,
 • Geojson katman ekleme, objelere tıklama, style ekleme,
 • Pluginler
 • Cluster ile gruplama,
 • Omnivore ile wkt, kml gösterme,
 • Shp dosya gösterimi, Çizim araçları,
 • Marker ekleme ve animated, bouncing, moving özellikleri
 • Heatmap ile yoğunluk haritaları.