QGIS ile Coğrafi Bilgi Sistemleri

Ana Sayfa » Kurslar » QGIS ile Coğrafi Bilgi Sistemleri

Eğitimin Kısa Özeti
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konusunda son derece güçlü ve köklü bir özgür yazılım olan QGIS Programı ile Coğrafi Bilgi Sistemi eğitiminde; CBS’nin temel kavramları QGIS programı üzerinden uygulamalı olarak anlatılacaktır. Eğitimin sonunda; temel CBS kavramlarıyla başlanan serüven bu kavramların gerçek dünyadaki karşılıklarının görüleceği uygulamalarla anlam kazanarak CBS’nin, katılımcılar için hayatı kolaylaştıran ve vazgeçilmez bir araç olarak görülmesi hedeflenmektedir.

 

Eğitmenler: Abdullah Özdemir

 

Katılımcılar için ön-şartlar

 • Güçlü bir öğrenme isteği, Eleştirel ve Analitik düşünme becerisi.

Katılımcıların eğitime bilgisayar dışında getirmesi gereken donanım/yazılım

 • Eğitmen tarafından QGIS, PostgreSQL, Postgis ve SpatiaLite programlarının yer aldığı kurulum paketi hazırlanacak.

Eğitim İçeriği

CBS Alanındaki Özgür Yazılımlarla Tanışma

 • Belli Başlı Yazılımlar
  • QGIS
  • SAGA
  • Grass
  • OpenJump
  • gvSIG
  • Udig
  • ILWIS,
  • DivaGIS,
  • Geoserver
  • Mapserver
 • Daha az yaygınlar: TerraView, Thuban,  OpenEV, Kosmo,  Mapwindow
 • CBS Alanında neden Özgür Yazılımları tercih etmeliyim?
 • Neden QGIS?

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş ve Temel Kavramları

 • CBS nedir?
 • CBS’nin tarihsel gelişimi
 • CBS’yi kimler kullanır?
 • Neden CBS?
 • CBS ile neler yapılabilir?
 • CBS de temel kavramlar
  • Veri Modelleri
   • Raster
   • Vektör
  • Geometri Tipleri
   • Nokta
   • Çizgi
   • Alan
  • Koordinat Sistemleri
   • Projeksiyon
   • Datum
   • EPSG ve SRID
  • GPS
  • Ölçek
  • Çözünürlük
  • Hassasiyet/Doğruluk
  • Topoloji
  • Konumsal Veritabanı
  • Sayısal Yükseklik Modeli / Sayısal Arazi Modeli (DEM / DTM)

QGIS Arayüzü

 • Menü, Araç Çubukları, Paneller ve Çizim ekranı
 • Kaydırma, yakınlaştırma ve yer imleri
 • Özgür Yazılımın gücü ya da QGIS Eklentileri

İlk Dosyalarımızı Görüntülüyoruz

 • Shape, GeoJSON, GPX, KML gibi Farklı Formatlardaki mevcut dosyalarımız QGIS’te görüntülüyoruz.
 • SpatiaLite ve PostgreSQL gibi farklı veri tabanlarına bağlanıp veri tabanlarımızdaki mevcut verilerimizi görüntülüyoruz.
 • Open Layers, GoogleMaps, BingMaps gibi farklı web servislerine bağlanıp altlık haritalarla çalışmalarımızı zenginleştiriyoruz.
 • GeoPackage ve XYZ Tile’daki verileri QGIS’te görüntülüyoruz.

İlk Tematik Haritalarımızı Oluşturuyoruz

 • Nokta, Çizgi ve Alan gibi farklı geometrilerdeki verilerimizi katman ağacında organize ediyoruz.
 • Tek, Sınıflandırılmış, Derecelendirilmiş, Kural Bazlı ve Ters Çevrilmiş Polygon gibi farklı sembolojileri oluşturmayı öğreniyoruz.
 • Etiket oluşturmayı öğreniyoruz.
 • Uygulama 1. Nüfus sayılarına göre “Derecelendirilmiş” Türkiye Haritası’nı oluşturuyoruz.
 • Uygulama 2. Haritamızda sadece nüfusu İki milyondan büyük illerimizi gösterdiğimiz ‘Kural Bazlı’ Türkiye Haritası yapıyoruz.

Özniteliklerle Çalışmaya Başlıyoruz

 • Verilerimizin Öznitelik Tablolarını inceliyoruz.
 • Verilerimizi özniteliklerine göre sorgulamalar yapıyoruz.
 • Tablo birleştir özelliği ile verilerimizi zenginleştiriyoruz.
 • Öznitelik Filtrelerini kullanmayı öğreniyoruz.
 • Öznitelik Tablosuna yeni öznitelik alanları ekliyoruz.
 • Temel aritmetik işlemler kullanarak yeni öznitelikler oluşturuyoruz.
 • Alan Hesaplayıcı kullanarak geometrik ve coğrafi hesaplamalar yapıyoruz.
 • Uygulama 3. Ülkemizdeki illerin yüzölçümlerini alan hesaplayıcı ile hesaplayarak alan büyüklüklerine göre 4 kategoride gösteriyoruz.
 • Uygulama 4. Ülkemizdeki illerin nüfuslarını yüzölçümlerine bölerek bulduğumuz oranları kullanarak nüfus yoğunluk haritası yapıyoruz.

Kendi Verilerimizi Oluşturuyoruz

 • Nokta, Çizgi ve Alan verilerinin nasıl oluşturulduğunu nasıl yeniden düzenlendiğini öğreniyoruz.
 • Uygulama 5. GoogleMaps’i altlık harita olarak kullanarak seçeceğimiz bir bölgedeki, bina ve yolları çizip, ad bilgisini girerek o bölgenin cadde sokak haritasını oluşturuyoruz.
 • Uygulama 6. Seçeceğimiz bir bölgedeki eczanelerin yerlerini haritamıza işleyerek adlarını ve telefonlarını öznitelik tablosuna yazarak oluşturduğumuz haritayı Google Earth formatında kaydediyoruz.

Coğrafi İşlem Araçlarını Kullanarak İşlemleri Hızlandırıyoruz

 • Kırp, Farkını Al, Birleştir, Bütünleştir, Simetrik Fark, Kesişim gibi coğrafi işlem araçlarını kullanarak vektör verilerimizi daha kolay düzenlemeyi öğreniyoruz.
 • Uygulama 8. Coğrafi işlem araçlarını kullanarak cadde sokakları mahallelere göre keserek, mahalle adlarını cadde sokak öznitelik tablosuna yazdırıyoruz.

Haritalarımızı Baskıya Hazır Hale Getiriyoruz

 • Çıktı Ekranını inceleyerek harita elamanlarını tanıyoruz.
 • Haritamızı çıktı alanına ekliyoruz.
 • Ölçek Çubuğu, Kuzey Okları, Lejant gibi harita elamanlarını çıktı alanına ekliyoruz.
 • Resim ve logo gibi farklı nesnelerin çıktı alanına eklenmesini öğreniyoruz.
 • Uygulama 9. Her bir katılımcıyla yaşadıkları il ve Türkiye haritasının (çoklu harita ) tek sayfada yer aldığı çıktıları hazırlıyoruz.

Analiz Yapmaya Başlıyoruz

 • Sayısal Yükseklik modeli kullanarak Bakı ve Eğim Haritaları yapıyoruz
 • Sayısal Yükseklik modeli kullanarak Eş Yükselti Eğrileri (Münhani, İzohips) oluşturuyoruz.
 • Raster Hesaplayıcıyı kullanmayı öğreniyoruz.
 • Tampon analizle vektör analizlerine başlıyoruz.
 • Çizgi Kesişimleri analizini kullanarak yolları kesişim noktalarından ayırıyoruz.
 • En Yakın Komşu analizini kullanmaya başlıyoruz.
 • Poligonlar içindeki noktaları hesaplatarak konumsal istatistiğe giriş yapıyoruz.
 • Uygulama 10. Eğimi %15’ten fazla ve Kuzeye bakan alanlardaki yolları tespit ediyoruz.
 • Uygulama 11. Akarsulara 50 – 100 -150 ve 200 metre mesafede olan binaları tespit ederek olası bir sel riskine karşı taşkın risk puanları oluşturuyoruz.
 • Uygulama 12. Mesafe Matrisi aracını kullanarak Ordu İlinin ilçelerine olan uzaklıklarını hesaplıyoruz.

Konumsal Veri Tabanlarını Daha Etkin Kullanmaya Başlıyoruz

 • Veri tabanı kavramının gerekliliğini ve önemini tartışıyoruz.
 • Konumsal İndex kavramının önemi üzerinde duruyoruz.
 • Verilerimiz SpatiaLite ve PostgreSQL veri tabanlarına aktarmayı öğreniyoruz.
 • QGİS Veritabanı aracını kullanarak verilerimizi SpatiaLite ve PostgreSQL veri tabanlarına yazıyoruz.
 • Postgis2Shape aracı ile verilerimizi veri tabanına aktarıyoruz.
 • SpatiaLite arayüzü kullanarak verilerimizi aktarıyoruz.
 • Verilerimizi veritabanı üzerinden manipüle ediyoruz.
 • Veri tabanımızdaki verileri QGIS ile görselleştiriyoruz.

Grafik Modellemeyi Öğrenmeye Başlıyoruz

 • QGIS’te Grafik Model kavramını anlamaya çalışıyoruz.
 • Grafik Modelleme ara yüzünü keşfediyoruz.
 • İlk Modelimizi yazmaya başlıyoruz.
 • Grafik Modellimizi daha kullanışlı hale getiriyoruz.
 • Uygulama 13. Uygulama 10’da yaptığımız çalışmayı (Eğimi %15’ten fazla ve Kuzeye bakan alanlardaki yolların tespit edilmesi) Grafik Model aracıyla yapıyoruz.

Verilerimizi Başkalarıyla Paylaşıyoruz

 • Verilerimiz farklı formatlara dönüştürmeyi öğreniyoruz.
 • Verilerimizi GeoJSON ve GML formatlarına dönüştürüyoruz.
 • Verilerimizi QGIS2Web eklentisi kullanarak WEB’te yayınlıyoruz.