R ile İleri Veri Ön İşleme

Ana Sayfa » Kurslar » R ile İleri Veri Ön İşleme

Eğitimin Kısa Özeti
Katılımcıların R’de farklı veri yapıları üzerinde veri ön işleme tekniklerinin uygulanabilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitmenler:Elif Özge Özdamar, Tuğbanur Güveli

Katılımcılar için ön-şartlar

 • Temel düzeyde R bilgisi

Katılımcıların eğitime bilgisayar dışında getirmesi gereken donanım/yazılım

 • R
 • R Studio

Eğitim İçeriği

R’ye giriş

 • Genel bilgi ve tarihçe
 • Paket yapısı, Paketlerin nasıl araştırılacağı
 • Paket ve çalışma alanı yönetimi için gerekli fonksiyonlar
 • R IDE ve GUI’ler
 • R STUDIO arayüzü
 • Nesne yönetimi için gerekli fonksiyonlar,
 • Nesne İsimlendirme
 • Operatörler
 • R’de özel sayılar

R’de Veri Yapıları

 • R’ da nesne tipleri
 • Vector
 • Matrix
 • Array
 • Data.Frame
 • List
 • Factor
 • ts
 • Subsetting

Veri Yönetimi

Temel veri yönetimi

 • Değişken oluşturma
 • Değişken kodlama
 • Boş gözlem işlemleri
 • Veri sıralama
 • R’de zaman verisi
 • Tip dönüştürme
 • Veri seti birleştirme
 • Subsetting
 • SQL ifadeleri

Kullanıcı fonksiyonları ve mapping fonksiyonları

 • for
 • while
 • if else
 • switch
 • kullanıcı fonksiyonları

Mapping fonksiyonları

 • apply
 • lapply
 • sapply
 • diğer fonksiyonlar

Veri Import/Export

Temel istatistik ve grafikler

Ggplot2 ile görselleştirme

İstatistiksel Veri Yapıları

 • R’de yatay kesit, zaman serisi, panel, mekansal, mekansal-uzamsal veriler

Veri Ön İşleme

 • tidyverse
 • tibble
 • tidy data
 • pipe operator
 • dplyr
  • select
  • filter
  • arrange
  • mutate, transmutate
  • summarise
  • rename
  • sample_n, sample_frac
  • 8.6. ileri dplyr
  • joining tables
  • window functions
  • databases
  • programming

Data.table

İleri string ve factor manipülasyonu

İleri zaman ve tarih manipülasyonu

Big.matrix

Veri ön işleme teknikleri

 • Veri temizleme
 • Boş gözlem doldurma
 • Aykırı gözlem işlemleri
 • Veri transformasyonu
 • Boyut indirgeme
 • Veri ayrıklaştırma