R ile Veri Analizi ve Görselleştirme

Ana Sayfa » Kurslar » R ile Veri Analizi ve Görselleştirme

Eğitime katılacakların sahip olması gereken özellikler:

Katılımcıların kurs öncesinde R programı hakkında araştırma yapmış, bilgisayarlarına R ve RStudio programlarını kurup, kurcalamış olmaları onlar için faydalı olacaktır. Bu amaçla internet üzerinde R ve RStudio materyallerinin olduğu bir çok web sitesinden faydalanılabilir.Ayrıca katılımcıların kendi çalışma alanlarıyla ilgili analiz etmek istedikleri herhangi bir formattaki veriyi  yanlarında getirmeleri de anlatılanları daha iyi konumlandırmaları açısından faydalı olacak ve kendi verilerine uygulama imkanı sağlamış olacaktır.

Katılımcıların eğitime bilgisayar dışında getirmesi gereken donanım/yazılım:

Katılımcıların kişisel bilgisayarlarına kurs öncesinde R ve RStudio programlarını kurmuş olmaları ve bilgisayarlarını yanlarında
getirmeleri gerekmektedir.

 

Konular

Bölüm 1: R diline giriş ve temel istatistiki analizler

 • R Programına Giriş, Temel Veri Yapıları ve İşlemler
  • Temel Veri Yapıları ve İşlemler (Vektör, matris, liste, faktör, dataframe)
  • Temel Grafikler
 • Bağımlı ve Bağımsız İki Grup Karşılaştırmaları (Bu amaçla kullanılan parametrik ve nonparametrik testler: T testi, Mann Whitney U ve Wilcoxon, Chi Square testleri)
 • İkiden Çok Grupların Karşılaştırılması
  • ANOVA
  • Kruskal Wallis
  • Freedman testleri
  • ANOVA Çeşitleri (Oneway, 2way, Mixed ve Repeated Measures ANOVA)
 • Korelasyon ve Regresyon
  • Pearson ve Spearman Korelasyon Katsayıları
   • Doğrusal Regresyon

 

Bölüm 2: Veri Görselleme ve veri işleme

 • Temel Kavramlar
 • Tarihçe
 • Görselleştirme Tekniklerinin Taksonomisi
 • Görselleştirme Teknikleri
  • Tek değişkenli
  • İki değişkenli
  • Çok değişkenli
  • Boş gözlem
  • Zaman, mekan, metin
  • Üç boyutlu
  • İnteraktif

 

Bölüm 3: R ve yeni teknolojiler

 • Rmarkdown ve notebook’lar
 • Dashboard yapımı
 • API’lerden veri çekimi
 • Veritabanlarından veri çekimi
 • Shiny ile web uygulamaları
 • Mini Proje (pratik uygulama)