Bilişim Hukuku

Ana Sayfa » Kurslar » Bilişim Hukuku

Eğitimin Kısa Özeti:

Bilişim suçları, fikri mülkiyet, dijital deliller, koruma tedbirleri, internete erişim ve erişimin engellenmesi, zararlı içerik, kişisel veriler, unutulma hakkı, kripto kullanımı.

(Bu eğitim için katılımcının bilgisayarının olması gerekli değildir.)

Eğitmenler
: Oya Günendi, Alanur Ayhan, R. Engür Pişirici

Katılımcılar için Ön Şartlar

 • Hukukun, hayatın ta kendisi olduğu bilincine sahip olmak.


Katılımcıların eğitime bilgisayar dışında getirmesi gereken donanım/yazılım

 • Derslerde not olmak istenirse; defter, kalem ya da bilgisayar
 • Gerekli mevzuat:
  • TCK m. 243-246
  • TCK m. 105-106, 125, 132-136, 142/2-e, 157-158/1-f, 226, 327, 267
  • TCK m. 42, 43, 44
  • CMK m. 134, 135
  • 5651 Sayılı Kanun
  • 26680, 26716 ve 30035 sayılı yönetmelikler
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


Eğitim İçeriği

  • Bilişim kavramlarına giriş
   • Bilgisayar organizasyonu
   • Temel bileşenler
   • İşletim sistemi ve ağ kavramı
   • Diğer bilişim sistemleri
   • Kriptografi
   • DIKW, 3A kavramları
   • Bilişim güvenliği, tersine mühendislik
   • İnternet kavramı
  • Siber güvenlik
   • Firewall, antivirus gibi kavramlar
   • Parola kırma, sistemi ele geçirme gibi ağ kavramları
   • DOS, DDOS gibi saldırı (attack) kavramları
   • Portscan, malware gibi sızma (intrusion) kavramları
   • E-posta, döküman gibi aldatma (deception) kavramları
  • SSL, https kavramları
  • TOR sistemleri
  • Hukuka giriş
  • Bİlişim hukukunun temel kavramları
  • Bilişim suçları ile bilişim sistemi aracılığıyla işlenen suçlar ayrımı
  • Bilişim suçları
   • TCK m. 243, 244, 245, 245/A
  • Bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçlar
  • Bilişim sistemlerinde fikri ve sınai haklardan kaynaklanan suçlar
  • Bilgisayar programlarının ve kodların, fikri haklar bakımından, hukuki koruması
  • Sayısal/dijital delil ve bilişim sistemlerinden delil elde etme
  • 5651 sayılı Kanun kapsamında
   • İnternette kanun dışı içerik çıkartma, içeriğe erişimin engellenmesi(m. 8, 8/A, 9, 9/A)
   • Erişim engelleme teknikleri, nedenleri ve usulleri
  • Alan adı sistemi ve uyuşmazlıkları
  • Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında kripto (encoding) kullanımı
  • Kişisel verilerin korunması
   • 6698 sayılı Kanun’a genel bakış
   • Kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri kavramı
   • İŞ hukukunda kişisel verilerin korunması
   • Sağlık hukukunda kişisel verilerin korunması
   • Kurul kararları
   • VERBİS
   • Unutulma hakkı
  • Elektronik ortamda şirketlerin yapması gerekenler

 

Başvurunuzu yapın