PostgreSQL: Geliştiriciler İçin

Ana Sayfa » Kurslar » PostgreSQL: Geliştiriciler İçin

Eğitimin Kısa Özeti:

Bir yazılım içim gerekli olabilecek veritabanı gereksinimlerinin PostgreSQL ile karşılanması.
 
Eğitmenler: Yasin Tatar, Nail Aytekin
 
Katılımcılar için Ön Şartlar

 • Temel veritabanı bilgisi

 
Eğitim İçeriği

Giriş

  • PostgreSQL temelleri
  • PostgreSQL kurulumu (Binary paket ve kaynak koddan)
  • Veritabanı Nesneleri (table,Schema,Index vb..)
  • Veritabanı Oluşturma
  • PostgreSQL’ de kullanıcı/grup kavramı
  • Kullanıcı/grup yetkilendirmesi
  • Erişim kontrol mekanizması (hba.conf)
  • PostgreSQL yapılandırması
  • Veritabanına Bağlanma (psql de bağanılcak)
  • ACID & RDBM

 

Temel Tablo İşlemleri

  • Normalizasyon Kuralları (Index, Tablo Kullanımı vb. )
  • Temel Tablo İşlemleri: ALTER, DROP, CREATE, Truncate (sadece ana obje Tabloolanlar)
  • Schema Kavramı (default shema değişimi olacak)
  • Sequences (Bağlı Sequences yapısı, bağı koparma bağlama, Sequences sıfırlama, Sequences değer artırımı, DDL Çalışır değin)
  • Tablespaces (optimizasyon da önemi)

 

Veri Tipleri İle Çalışmak

  • Veri Tipleri (Array, Json, Hstore, XML )
  • Karakter Veri Tipleri İle Çalışmak
  • Veri Tiplerini Birbirine Dönüştürmek (Cast)
  • Domain
  • “Composite Type” Tanımlama ve Kullanma

 

Tablo Kısıtları (Constraints) ile Veri Bütünlüğünü Sağlamak

  • Data Bütünlüğü nedir?(Referential Integrity)
  • Constraint Çeşitleri ve Tanımlanması (DEFAULT, CHECK)
  • Tablolar Arası Veri Bütünlüğü Sağlamak (Primary, Uniquee, Foreign Constraint)
  • Cascade Operasyonlar
  • Rules Tanımlamak ve “Check Constraints” ile farklı

 

SELECT Deyimi ile Veri Sorgulama

  • Temel Bir Select ifadesinin yazılması
  • DISTINCT ile Tekil Veri Getirmek
  • Sütun ve Tablolara Takma İsim Vermek,

 

Gruplama ve Grup Veri Üzerinde Çalışmak

 • ORDER BY ile Veri Sıralama
 • GROUP BY İfadesi
 • HAVING İfadesi
 • OFFSET
 • Ön Tanımlı Fonksiyonlar (Sum, Max, Avg vs)

DML (Data Manipulation Kavramı)

  • Veritabanına Kayıt Eklemek
  • INSERT Cümleceği
  • SELECT ve INSERT’in Birlikte Kullanımı
  • Veritabanından Kayıt Güncellemek
  • UPDATE Cümleciği
  • Güncellemede WHERE Kullanımı
  • Veritabanından Kayıt Silmek
  • DELETE Cümleceği

 

Birden Çok Tabloyu Birbirine Bağlama, JOIN’ler

  • INNER JOIN’ler ve Alıştırmalar
  • OUTER JOIN ve Alıştırmalar
  • SELF JOIN
  • Ambiguous Hatası
  • Null Değerle Çalışmak

İleri Seviye SQL

 • Alt Sorgular (Nested Query) ile Çalışmak
 • Alt Sorgularda EXIST, ANY-SOME ve ALL Kullanımı
 • UNION, UNION ALL ve EXCEPT, INTERSECT sorgularına destek
 • SELECT İçerisinde Fonksiyon/SP Kullanımları (Dağıtılan Foksiyon Listesi Baz Alıncak)

Transaction Yönetimi ve MVCC

 • Temel TRANSACTION Yönetimi
 • Transaction Gerekliliği
 • BEGIN, ROLLBACK ve COMMIT, SAVEPOINT Deyimleri

View Nesneleri ve Tablo İfadeleri

 • View Nesneleri
 • View Yaratmak
 • View’ları Sorguda Kullanmak (View içinde View Çağırmak)
 • MATERIALIZED VIEW

Stored Procedure ile Çalışmak

 • Stored Procedure Kullanarak Veri Sorgulamak & Tipleri
 • Stored Procedure Parametreleri ile Çalışmak
 • Stored Procedure Oluşturmak
 • Dinamik SQL İfadleri Oluşturmak ve Çalıştırmak
 • Kontrol Logic Yapıları (if, while vs)
 • RAISE Yapısı,
 • EXCEPTION Kullanımı,
 • Tablo Döndüren Fonksiyonlar
 • Parametreleri (In ve Out) SP’lerle Çalışmak

Veri Değişikliklerini Trigger Nesneleri ile Yönetmek

 • BEFORE, AFTER ve INSTEAD OF Trigger’ları
 • INSERT, UPDATE ve DELETE Trigger’ları
 • İçiçe Geçmiş Trigger’lar
 • Trigger İçerisinde Update Yapmak
 • Trigger’ların Çalışma Sırası
 • Trigger’ların Alternatifi
 • Trigger’lar İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Kuralları

PL/SQL ‘de operatörler

 • Kontrol Yapıları
 • IF cümleleri
 • CASE cümleleri
 • Basit Loop cümlesi
 • While Loop cümlesi
 • For Loop cümlesi
 • Continue cümlesi
 • Cursor tanımlama
 • Cursor Açma/Kapama
 • Cursor’dan veri fetch etme
 • Hata yakalama (Exception Handling)

PostgreSQL Index Mimarisi

 • Neden Index’e İhtiyaç Duyulur?
 • Unique Index Kavramı
 • Index ve Veri Tipi İlişkisi
 • Tek Sütunlu ve Çok Sütunlu İndeksler,
 • Function Index,
 • Partition Index,
 • Mevcut Indekslerin Bakımı

Sorgu Performansını Artırma Yöntemleri

 • Performans Artırıcı Etmenler
 • Çalıştırma Planı (Execution Plan)( * EXPLAIN ‘ i anlamak)
 • Execution Plan Okuma ve Yorumlama
 • Sorgu İstatistiklerini Anlamak

 
Başvurunuzu yapın