R ile Temel İstatistik

Ana Sayfa » Kurslar » R ile Temel İstatistik

Eğitimin Kısa Özeti:

R ile temel istatistiksel analizin nasıl yapılacağını göstererek özgür bir yazılım olan R programının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak.
 
Eğitmenler: Sinan İyisoy
 
Katılımcılar için Ön Şartlar

Katılımcıların kurs öncesinde R programı hakkında araştırma yapmış, bilgisayarlarına R ve RStudio programlarını kurup, kurcalamış olmaları onlar için faydalı olacaktır. Bu amaçla internet üzerinde R ve RStudio materyallerinin olduğu bir çok web sitesinden faydalanılabilir.
Ayrıca katılımcıların kendi çalışma alanlarıyla ilgili analiz etmek istedikleri herhangi bir formattaki veriyi  yanlarında getirmeleri de anlatılanları daha iyi konumlandırmaları açısından faydalı olacak ve kendi verilerine uygulama imkanı sağlamış olacaktır.

 
Katılımcıların eğitime bilgisayar dışında getirmesi gereken donanım/yazılım

Katılımcıların kişisel bilgisayarlarına kurs öncesinde R ve RStudio programlarını kurmuş olmaları ve bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 
Eğitim İçeriği

 • R Programına Giriş, Temel Veri Yapıları ve İşlemler
 • Temel Veri Yapıları ve İşlemler
 • (Vektör, matris, liste, faktör, dataframe)
 • Temel Grafikler
 • Bağımlı ve Bağımsız İki Grup Karşılaştırmaları
 • (Bu amaçla kullanılan parametrik ve nonparametrik testler: T testi, Mann Whitney U ve Wilcoxon, Chi Square testleri)
 • İkiden Çok Grupların Karşılaştırılması
 • (ANOVA, Kruskal Wallis, Freedman testleri)
 • ANOVA Çeşitleri
 • (Oneway, 2way, Mixed ve Repeated Measures ANOVA)
 • Korelasyon ve Regresyon
 • Pearson ve Spearman Korelasyon Katsayıları
 • Doğrusal Regresyon
 • Doğrusal Regresyon

 
Başvurunuzu yapın