Golang 101 Eğitimi

Ana Sayfa » Kurslar » Golang 101 Eğitimi

Eğitmenler: Uğur Özyılmazel, Erhan Akpınar


Katılımcılar için ön şartlar:
Herhangi bir programlama dili ile temel seviyede program yazabilme

Katılımcıların eğitime bilgisayar dışında getirmesi gereken donanım/yazılım
Bir kısım kurulum yapmaları lazım, go, docker, kod editörü.

Eğitim içeriği

 • Öne Çıkan Kısımları
 • Proverbs
 • Go’nun Paradigması
  Go uygulamasına genel bakış
 • Paket Kavramı
 • main Paketi
 • Executable ve library Kavramları
 • Go Uygulamasını Çalıştırmak
  Dil Kuralları
 • Unicode
 • Anahtar Kelimeler
 • Operatörler ve İşaretçiler
 • Gömülü Gelen Veri Tipleri
 • Kod Stili
 • Sabitler
 • Değişkenler
  Veri Tipleri
 • String
 • Boolean
 • Nümerikler
 • Array ve Slice Kavramları
 • Struct
 • Pointer
 • Struct Metodları ve Receiver Metodlar
 • Map
 • Tip Dönüştürme
 • Reflection
  Fonksiyonlar
 • Signature
 • Parametre / Argüman
 • Return Values
 • Naked Return
 • Recursivity
 • Closure, Anonim ve Scope
 • Tip ya da Argüman olarak Fonksiyon
 • defer()
  Durum Kontrolleri ve Çalışma Sırası
 • if, else, else if
 • Short Declaration if
 • switch ve case
 • Label ve break
 • goto
  Döngüler ve İterasyonlar
 • C style loop
 • range
 • break
 • continue
 • for ve Durum Kontrolü
 • Label Kullanımı

Interface

 • Tip Olarak Kullanım
 • Type Checking
 • Davranış Tanımı Olarak Kullanım
 • Stringer
 • Formatter
 • Interface Satisfaction
 • Interface içinde Interface (Embedding)
  Error’ler
 • Özelleştirilmiş Error Tipleri (Custom Error Types)
 • Error’leri Sarmalama (Wrapping Errors)
 • Error Sarmalını Açmak (Unwrap)
 • Error Değeri Kontrolü: errors.Is
 • Error Tipi Kontrolü: errors.As
 • En Yaygın Pratikler
 • panic ve recover
  nil
  İsimlendirme Kuralları
 • Değişken Adlandırması
 • Fonksiyon Adlandırması
 • Metod’ların (Method) Adlandırması
 • Paket İsimleri
  JSON ile çalışmak
 • JSON Tag’leri
 • Encoding (Marshal)
 • Decoding (Unmarshal)
 • Generic Interface
 • Reference Types
 • Streaming Encoders ve Decoders
  Test
 • İlk Test
 • Testlerin Tamamını ya da Bir Kısmını Çalıştırmak
 • Examples ve Doküman Sunucusu
 • Data Race Detection
 • Table Driven Tests
 • Sub Tests
 • SetUp ve TearDown
 • Paralel Test
 • Code Coverage
 • Benchmarking ve Profiling
 • Escape Analysis
 • Memory ve CPU Profiling Temelleri
  Concurrency
 • Goroutine
 • go func(){…}()
 • sync.WaitGroup
 • go func(arg T){…}(X) ve parametre
 • Channels
 • Unbuffered Channels
 • Deadlock
 • Channel value ve open/close Kontrolü
 • Range over Channels
 • Send İşeminin de Bloklaması
 • Buffered Channels
 • Semaphore Pattern
 • Fan Out Pattern
 • Select
 • Worker Pattern
 • Context
 • WithTimeout
 • WithCancel
 • WithDeadline
 • WithValue
  Mutex
 • sync/atomic
 • sync.Map
 • Channel Kendi içinde Mutex Kullanır
  Final
  in-memory Production Grade Key-Value Store REST-API servisi yapıyoruz

Başvur