Kubernetes ile GitOps

Ana Sayfa » Kurslar » Kubernetes ile GitOps

Eğitmenler: Yunus Yaşar, Oğuz Halit Sak

Kurslara kayıt olmak için tıklayın

Eğitim Özeti:

Gitops yaklaşımı ile kubernetes ve uygulama yönetimi

Katılımcılar için ön şartlar:

Okuduğunu anlayabilecek düzeyde İngilizce bilgisi, Sanal makine kurabilme / kullanabilme ,Temel seviye Git bilgisi, Temel seviye konteyner bilgisi, Temel seviye GNU/Linux bilgisi

Eğitim içeriği:

Özgür Yazılım Kavramları
“Özgür Yazılım” tanımı ve felsefesi

 • Gitops’a giriş
 • Gitops ile Kubernetes Yapılandırması
 • Kubernetes Imperative & Declarative Metot
 • Kubernetes manifest yönetimi
 • Helm ile Uygulama yönetimi
 • Kustomize ile Uygulama yönetimi
 • Gitops Yaklaşımı
 • Pull & Push base yaklaşımı
 • Gitops özellikleri
 • Gitops Avantajları ve Dezavantajları
 • Neden ArgoCD
 • ArgoCD konsepti, özellikleri, terminolojisi
 • ArgoCD Mimarisi ve Temel Komponentleri
 • Helm ile ArgoCD kurulumu
 • ArgoCD ile altyapı oluşturma
 • ArgoCD uygulamaları
 • UI kullanımı
 • Uygulama yönetimi
 • Senkronizasyon stratejileri
 • Uygulama deploy etme(Imperative & declarative)
 • RBAC ile Kullanıcı yönetimi
 • ArgoCD ile Bildirim yönetimi
 • ArgoCD ile Sürekli Entegrasyon
 • ArgoCD ile Sürekli Dağıtım
 • GitOps ile Kubernetes CI/CD iş akış örneği

Katılımcının Kursa Gelmeden Yapması (Getirmesi) Gerekenler:

16gb ram, Virtualbox, Git hesabı