PostgreSQL: Yazılım Geliştiricileri İçin

Ana Sayfa » Kurslar » PostgreSQL: Yazılım Geliştiricileri İçin

Eğitmenler: Yasin Tatar, Muhammed Cihat ülker, Ahmet Fincan

Kurslara kayıt olmak için tıklayın

Katılımcılar için ön şartlar:

Giriş düzeyi SQL bilgisi

Eğitimin içeriği:

 1. Giriş
  PostgreSQL temelleri
  PostgreSQL kurulumu (Binary paket vekaynak koddan)
  Veritabanı Nesneleri (table,Schema,Index vb..)
  Veritabanı Oluşturma
  PostgreSQL’ de kullanıcı/grup kavramı
  Kullanıcı/grup yetkilendirmesi
  Erişim kontrol mekanizması (hba.conf)
  PostgreSQL yapılandırması
  Veritabanına Bağlanma (psql de bağanılcak)
  ACID & RDBM
 2. Temel Tablo İşlemleri
  Normalizasyon Kuralları (Index, TabloKullanımı vb. )
  Temel Tablo İşlemleri: ALTER, DROP, CREATE, Truncate (sadece ana obje
  Tabloolanlar)
  Schema Kavramı (default shema değişimi olacak)
  Sequences (Bağlı Sequences yapısı, bağı koparma bağlama, Sequences
  sıfırlama,Sequences değer artırımı, DDL Çalışır değin)
  Tablespaces (optimizasyon da önemi)
 3. Veri Tipleri İle Çalışmak
  Veri Tipleri (Array, Json, NoSQL, XML, IP )
  Karakter Veri Tipleri İle Çalışmak
  Veri Tiplerini Birbirine Dönüştürmek (tipCast)
  Özel Veri Tipleri İle Çalışmak (Timestamp, Rowversion, Alias)
  Domain
  “Composite Type” Tanımlama ve Kullanma
 4. Tablo Kısıtları(constraints) ile Veri Bütünlüğünü Sağlamak
  Data Bütünlüğü nedir?(Referential Integrity)
  Constraint Çeşitleri ve Tanımlanması (DEFAULT, CHECK)
  Tablolar Arası Veri Bütünlüğü Sağlamak (Primary, Uniquee, Foreign
  Constraint)
  Cascade Operasyonlar
  Rules Tanımlamak ve “Check Constraints” ile farklı
 5. SELECT Deyimi ile Veri Sorgulama
  Temel Bir Select ifadesinin yazılması
  DISTINCT ile Tekil Veri Getirmek
  Sütun ve Tablolara Takma İsim Vermek,
 6. Gruplama ve Grup Veri Üzerinde Çalışmak
  ORDER BY ile Veri Sıralama
  GROUP BY İfadesi
  HAVING İfadesi
  OFFSET
  Ön Tanımlı Fonksiyonlar (Sum, Max, Avg vs)
 7. DML (Data Manipulation Kavramı)
  Veritabanına Kayıt Eklemek
  INSERT Cümleceği
  SELECT ve INSERT’in Birlikte Kullanımı
  Veritabanından Kayıt Güncellemek
  UPDATE Cümleciği
  Güncellemede WHERE Kullanımı
  Veritabanından Kayıt Silmek
  DELETE Cümleceği
 8. Birden Çok Tabloyu Birbirine Bağlama, JOIN’ler
  INNER JOIN’ler ve Alıştırmalar
  OUTER JOIN ve Alıştırmalar
  SELF JOIN
  Ambiguous Hatası
 9. Null Değerle Çalışmak
 10. İleri Seviye SQL
  Alt Sorgular (Nested Query) ile Çalışmak
  Alt Sorgularda EXIST, ANY-SOME ve ALL Kullanımı
  UNION, UNION ALL ve EXCEPT,INTERSECT sorgularına destek
  SELECT İçerisinde Fonksiyon/SP Kullanımları (Dağıtılan Foksiyon Listesi
  BazAlıncak)
 11. Transaction Management & MVCC
  Temel TRANSACTION Yönetimi
  Transaction Gerekliliği
  BEGIN, ROLLBACK ve COMMIT, SAVEPOINT Deyimleri
 12. View Nesneleri ve Tablo İfadeleri
  View Nesneleri
  View Yaratmak
  View’ları Sorguda Kullanmak (View içinde View Çağırmak)
  MATERIALIZED VIEW
 13. Stored Procedure ile Çalışmak
  Stored Procedure Kullanarak Veri Sorgulamak& Tipleri
  Stored Procedure Parametreleri ile Çalışmak
  Stored Procedure Yaratmak
  Dinamik SQL İfadleri Oluşturmak veÇalıştırmak
  Kontrol Logic Yapıları (if, while vs)
  RAISE Yapısı,
  Hata Yönetimi(RAISEERROR ve THROW Deyimleri)
  TRY-CATCH Kullanıı
  Throw Deyimi
  Exception ERROR Nesnesi ile Çalışmak
  Tablo Döndüren Fonksiyonlar
  Parametreleri (In ve Out) SP’lerle Çalışmak
 14. Veri Değişikliklerini Trigger Nesneleri ile Yönetmek
  AFTER ve INSTEAD OF Trigger’ları
  INSERT, UPDATE ve DELETE Trigger’ları
  İçiçe Geçmiş Trigger’lar
  Recursive Trigger Kavramı
  Trigger İçerisinde Update Yapmak
  Trigger’ların Çalışma Sırası
  Trigger’ların Alternatifi
  Trigger’lar İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Kuralları
 15. PL/SQL ‘de operatörler
  Kontrol Yapıları
  IF cümleleri
  CASE cümleleri
  Basit Loop cümlesi
  While Loop cümlesi
  For Loop cümlesi
  Continue cümlesi
  Explicit Cursors
  Cursor tanımlama
  Cursor Açma/Kapama
  Cursor’dan veri fetch etme
  Hata yakalama (Exception Handling)