R ile Tekrarlanabilir Araştırma

Ana Sayfa » Kurslar » R ile Tekrarlanabilir Araştırma

Eğitmenler: Elif Özge Özdamar, Erdinç Taşçı

Kurslara kayıt olmak için tıklayın

Katılımcılar için ön şartlar:

A. Açık Bilim

  • Açık Erişim
  • Açık Veri
  • Açık Tekrarlanabilir Araştırma
  • Açık Bilimsel Değerlendirme
  • Açık Bilim Politikaları
  • Açık Bilim Araçları
  • Açık Lisanslama
  • Yurttaş Bilimi

B. Tekrarlanabilir Veri Analizi ve Raporlama

R’da Proje Oluşturma
Proje Yapısı
Projede kütüphane yönetimi

Veri Önişleme
Değişken adlandırma, tekrar kodlama, diğer veri manipülasyonu işlemleri
Veri birleştirme
Boş gözlem
Veri Validasyonu
Tanımsal istatistikler, “tableone”

Versiyon kontrolü
Git ve Github
Veri depoları
R projeleri üzerinde versiyon kontrolü

Rmarkdown – Quarto
Rapor formatı
Quarto yardımcı fonksiyonlar
Sunum ve poster oluşturma
Makale şablonları
Sweave LaTeX şablonları

Rocker Roll
R ile Docker kullanımı

Bilimsel Proje Yazma

Katılımcıların kendi tekrarlanabilir projelerini oluşturmaları beklenmektedir. Veri analizleri eğitim kapsamında değildir.