Rust 101

Ana Sayfa » Kurslar » Rust 101

Eğitmenler. Aydın Yakar, Veli Uysal

Kurslara kayıt olmak için tıklayın

Katılımcılar için ön şartlar:

Herhangi bir yazılım dilini biliyor olmalıdır.

Eğitim içeriği:

 • Rust ekosistemi ve topluluğu
 • Rust projeleri ve kullanım alanları
 • Neden Rust tercih edilmelidir?
 • Rust tarihçesi ve önemli sürüm güncellemeleri
 • Rust kurulumu (Rustup, VS Code eklentileri)
 • Cargo paket yöneticisi detayları
 • İlk “Hello, World!” programı ve temel derleme süreçleri
 • Veri türleri ve değişkenlerin derinlemesine incelenmesi
 • Akış kontrolü: If-else ifadeleri, koşulların birleştirilmesi
 • Döngüler (for, while) ve kullanım senaryoları
 • String manipülasyonları ve format! makrosu
 • Özelleştirilmiş veri türleri (struct, enum) ve kullanımı
 • Dizi, vektör ve dilimlerin derinlemesine incelenmesi
 • Pattern matching ve match ifadesi
 • Option ve Result
 • Pattern matching ve match ifadesinin karmaşıklıkları
 • Fonksiyonlara giriş, tanımlama ve çağırma
 • Fonksiyon parametreleri ve geri dönüş değerleri
 • Dış kütüphanelerin kullanımı ve projeler arası bağımlılıklar
 • Traits kavramı ve kullanımı
 • Generics (Jenerikler) ile kodun parametrize edilmesi
 • Örnek bir proje üzerinden modüler programlama
 • Thread programlaması ve eş zamanlılık
 • Concurrent veri yapıları ve senkronizasyon
 • Asenkron programlama ve Futures/Promises
 • Ownership ve Borrowing ile concurrent programlama
 • Smart Pointers ve güvenli hafıza yönetimi