R ile Veri Görselleştirme

Eğitimin Kısa Özeti

 • Tasarım Odaklı Düşünme ile Veri Görselleştirme

Eğitmenler: Elif Özge Özdamar, Tuğçe Kaynak

Katılımcılar için ön-şartlar

 • Temel R bilgisi

Katılımcıların eğitime bilgisayar dışında getirmesi gereken donanım/yazılım

 • Güncel sürüm R/RStudio
 • Renkli kalemler, boyalar, cetvel, pergel, gönye ve çeşitli araçlar kullanacağız. Elinizde olanları getirmeniz yeterli. Eksikler, kütüphaneler, araçlar ve uygulamalar için katılımcılar belli olunca kamp başlamadan iletişime geçeceğiz.
 • Ödev videoları var, sınıfla, yurtta, ortak alanlarda izlerken kulaklık avantajlı olacaktır.

Eğitim Konu Başlıkları

 • Kavramlar
 • Tarihçe
 • Görsel Algı
 • Renk Teorisi
 • Görsel Parametreler ve Koordinat sistemleri
 • Görselleştirmede yapılan hatalar
 • Kurallar
 • Görselleştirme Tasarımı
 • R nesneleri
 • R’ın Grafik Ekosistemi
 • Tasarım parametreleri
 • Grafik Türleri
 • Veri Görselleştirilmesinde kullanılan klasik, modern ve hibrit Grafikler
 • İnteraktif ve 3D Grafikler
 • Raporlama ve Dashboard Tasarımı
 • Rmarkdown ve Quarto
 • Sunum paketleri
 • Zamanın Görselleştirilmesi
 • Mekanın Görselleştirilmesi
 • Hiyerarşinin Görselleştirilmesi
 • Ağların Görselleştirilmesi
 • Belirsizliğin Görselleştirilmesi
 • Aykırı ve Boş gözlemlerin Görselleştirilmesi
 • Metin Görselleştirme