HTML, CSS, Javascript ile Modern Web geliştirmeye giriş

Ana Sayfa » Kurslar » HTML, CSS, Javascript ile Modern Web geliştirmeye giriş

Eğitmenler: Ege Akat, Batuhan Berk Şahin

Katılımcılar için ön-şartlar
Teknik terimleri anlayabilecek ve döküman okuyup anlayabilecek düzeyde ingilizce

Eğitim içeriği

 • İnternet ve web nedir?
 • Web geliştirmenin tarihi
 • Web requestlerinin hayat döngüsü
 • Front-end geliştirme giriş.
 • Back-end geliştirmeye tanıtım.
 • Web geliştirmeye giriş.
 • Html:
  • HTML ve Tag yapısı
  • Tagler (h1, p, div, span vs…)
  • Attributelar
  • Formlar, tablolar, listeler
  • Semantic HTML
  • Inline CSS
 • CSS:
  • CSS yapısı
  • Stillendirme kuralları (color, background-color, font-size vs…)
  • Selector, pseudo-class yapıları
  • Box model ve padding, margin.
  • Display yapısı ve pozisyonlandırma
  • Flexbox ve modern layout sistemi
  • Transitionlar, animasyonlar
 • Javascript:
  • Javascript yapısı
  • Javascript ile programlamaya giriş
  • Değişkenler, döngüler, şartlı kontrol ifadeleri, fonksiyonlar ve javascript nesneleri.
  • Event bazlı programlamaya giriş
  • Event listenerlar
  • DOM’a (Document Object Model) giriş
  • DOM manipülasyonları
  • Yaygın javascript pratikleri
  • Modern javascript framework’lerine tanıtım ve giriş (React.js)