Web Uygulama Güvenliği

Ana Sayfa » Kurslar » Web Uygulama Güvenliği

Bu sınıf için sponsor olmayacaktır.

Eğitmenler: Ömer Çıtak, Mehmet Ayberk Annadinç

Katılımcılar için ön-şartlar
Temel GNU/Linux Bilgisi, HTTP, HTML, CSS ve en az bir programlama dili (PHP, Python, Javascript gibi).

Eğitim içerği

 • Web nedir ?
 • DNS
 • HTTP
 • İnternet tarayıcıları ve çalışma mantıkları
 • Uygulama güvenliğine giriş
 • Girdi kavramı ve önemi
 • Vekil sunucu sistemi ve sızma testlerinde kullanım yöntemi
 • ZAP & Burp
 • OWASP nedir ?
 • OWASP Top 10 üzerinden konuların uygulamalı olarak işlenmeye başlaması
 • SQL Enjeksiyonu
 • XSS
 • IDOR
 • CSRF
 • SSRF
 • CSP
 • HSTS
 • Subresource Integrity
 • OWASP’ın diğer maddeleri ile ilerleyiş
 • Hassas bilgi ifşası
 • Hatalı oturum yönetimleri
 • Uygulama